Na vyšetření do naší ambulance je nutné se objednat telefonicky nebo osobně.
Na vyšetření si s sebou přineste průkaz vaší zdravotní pojišťovny.

Před 1. vyšetřením –  je nutné vysadit antihistaminika (pokud je máte v terapii) na 7 dní.
S sebou si vezměte průkaz vaší zdravotní pojišťovny a doporučení odesílajícího lékaře.