• Všeobecná zdravotní pojišťovna  (111)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zdravotní pojišťovna Škoda (209)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Revírní bratrská pokladna (213)